หน้าหลัก  > เกี่ยวกับ >> คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลการฝึกอบรม
คณะทำงานพัฒนาระบบเงินเดือน (Payroll System)
1. นางประคอง ตรีศาสตร์พัฒนาระบบ
2. นายสุพรรณศักดิ์ เทียนสุขาให้ข้อมูล