คุณไม่มีสิทธิใช้ระบบนี้ค่ะ
การยกเลิกการลา มีข้อสำคัญในการยกเลิกดังนี้
1.ต้องยกเลิกก่อนวันที่จะลาจริงในระบบ
2.ในกรณีที่มีการลาติดต่อกันหลายวันต้องยกเลิกก่อนวันลาจริงวันแรก
3.ถ้ามีการลาติดต่อกันหลายวันแต่ต้องการยกเลิกวันใดวันหนึ่งต้องยกเลิกทั้งใบลานั้นแล้วลาใหม่
ปล.มีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อคุณสุรเกียรติ รัตนรอด หรือ ณัฐพล จุลเพ็ชร
โทร 02 628 5643-4 ต่อ 52, 53 หรือแจ้งทาง id line lovelypsychosisdonut (น้องนัท)
กรณีโทรเบอร์สำนักงานไม่ติด ติดต่อ มือถือ 0801467840 (นัท)